Make your own free website on Tripod.com
BIBLIOGRAFI
 

A. Aziz Deraman, Kenyataan Akhbar Pesta Filem Malaysia Keenam. 23 Disember 1986.

Ab. Hussain, Kisah Hidup Seniman Agong. 1987. Selangor: Marwilis Publisher Sdn.
Bhd.

Ahmad Idris, Filem Melayu Dahulu & Sekarang 1987. Selangor: Marwilis Publisher
Sdn. Bhd.

Aimi Jurr. 1985. P. Ramlee Dari Kaca Mata. Kuala Lumpur: Pustaka Romujan.
 
 

Akhbar
Utusan Malaysia. 1988. Alam Filem Melayu Bukan Milik FINAS. Utusan Malaysia 7 Jun

Zainal Ahmad. 1986. Pengkritik Filem Tidak Mempunyai Ilmu Pengetahuan-Jins. Utusan
 Malaysia, 6 Julai.

Zain Ayip.1995. Jins Pelopori FINAS, Metro Ahad, 24 September (32-33).
 
 

Majalah Filem
Hamzah Hussin. 1982. Berbual Bincang Di Pagi Minggu Dengan Jins Shamsudin.
Majalah Filem Dan Fisyen. Mac 20.

Roslan Hj. Ibrahim. 1987. Jins Shamsudin Ingin Membimbing Generasi Muda URTV. 15
Mac: hlm 10-11.
 
 

Balik Ke Halaman Pertama